Για πληροφορίες σχετικά με θέματα χορηγιών

Χορηγικό Πρόγραμμα - Χορηγοί

Στέλεχος του χορηγού Gold δικαιούται κεντρική ομιλία διάρκειας 10 λεπτών στο κεντρικό συνέδριο της πρώτης ημέρας.

Στέλεχος του χορηγού Gold θα συμμετέχει σε κάποιο από τα προγραμματισμένα πάνελ της πρώτης ημέρας του συνεδρίου.

Ερευνητική παρουσίαση 20 λεπτών κατά το κεντρικό συνέδριο της δεύτερης ημέρας.

Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης  για 200 προσκεκλημένους της εταιρίας διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα. 

Δικαίωμα παρακολούθησης των Κεντρικών Συνεδρίων και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους, κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών του πολυσυνεδρίου.

Δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 4μ. x 3μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου.

Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρίσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).

Θα κατέχει σημαντική θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου.

Δικαιούται να εισάγει προωθητικό υλικό στην τσάντα των κεντρικών συνεδρίων.

Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους των κεντρικών συνεδρίων.

Θα λάβει εκτενή απολογισμό (συμπεριλαμβανομένης και της λίστας συμμετεχόντων) του συνεδρίου μετά την λήξη του.

Στέλεχος του χορηγού Silver θα συμμετέχει σε κάποιο από τα προγραμματισμένα πάνελ της πρώτης ημέρας του συνεδρίου.

Ερευνητική παρουσίαση 20 λεπτών κατά το κεντρικό συνέδριο της δεύτερης ημέρας.

Δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 3μ. Χ 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου.

Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης  για 200 προσκεκλημένους της εταιρίας διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα.

Δικαίωμα παρακολούθησης των Κεντρικών Συνεδρίων και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους, κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών του πολυσυνεδρίου.

Θα κατέχει σημαντική θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου.

Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρίσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).

Δικαιούται να εισάγει προωθητικό υλικό του στην τσάντα των κεντρικών συνεδρίων.

Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους των κεντρικών συνεδρίων.

Θα λάβει εκτενή απολογισμό (συμπεριλαμβανομένης και της λίστας συμμετεχόντων) του συνεδρίου μετά την λήξη του.

Ερευνητική παρουσίαση 20 λεπτών κατά το κεντρικό συνέδριο της δεύτερης ημέρας.

Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης  για 100 προσκεκλημένους της εταιρίας διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα.

Δικαίωμα παρακολούθησης των Κεντρικών Συνεδρίων και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους, κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών του πολυσυνεδρίου.

Δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 2μ. Χ 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου.

Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρίσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).

Θα κατέχει θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου.

Δικαιούται να εισάγει προωθητικό υλικό του στην τσάντα των κεντρικών συνεδρίων.

Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους των κεντρικών συνεδρίων.

Θα λάβει εκτενή απολογισμό (συμπεριλαμβανομένης και της λίστας συμμετεχόντων) του συνεδρίου μετά την λήξη του.

Χορηγικό Πρόγραμμα - Εταιρικές Παρουσιάσεις & Εκθέτες

Δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 2μ. Χ 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου.

Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης για 200 προσκεκλημένους της εταιρίας διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα.

Δικαίωμα παρακολούθησης των Κεντρικών Συνεδρίων και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους, κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών του πολυσυνεδρίου.

Η εταιρία έχει το δικαίωμα εισαγωγής προωθητικού υλικού στην τσάντα των κεντρικών συνεδρίων.

Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).

Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους των κεντρικών συνεδρίων.

Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου μετά την λήξη του με video και φωτογραφίες.

Δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 2μ. Χ 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου.

Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης για 100 προσκεκλημένους της εταιρίας διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα.

Δικαίωμα παρακολούθησης των Κεντρικών Συνεδρίων και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους, κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών του πολυσυνεδρίου.

Η εταιρία έχει το δικαίωμα εισαγωγής προωθητικού υλικού στην τσάντα των κεντρικών συνεδρίων.

Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).

Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους των κεντρικών συνεδρίων.

Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου μετά την λήξη του με video και φωτογραφίες.

Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης για 200 προσκεκλημένους της εταιρίας διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα.

Δικαίωμα παρακολούθησης των Κεντρικών Συνεδρίων και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους, κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών του πολυσυνεδρίου.

Η εταιρία έχει το δικαίωμα εισαγωγής προωθητικού υλικού στην τσάντα των κεντρικών συνεδρίων.

Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).

Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους των κεντρικών συνεδρίων.

Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου μετά την λήξη του με video και φωτογραφίες.

Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης για 100 προσκεκλημένους της εταιρίας διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα.

Δικαίωμα παρακολούθησης των Κεντρικών Συνεδρίων και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους, κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών του πολυσυνεδρίου.

Η εταιρία έχει το δικαίωμα εισαγωγής προωθητικού υλικού στην τσάντα των κεντρικών συνεδρίων.

Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).

Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους των κεντρικών συνεδρίων.

Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου μετά την λήξη του με video και φωτογραφίες.

Δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 2μ. Χ 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) του συνεδρίου.

Παραχώρηση 50 προσκλήσεων για το κοινό επιλογής της εταιρίας, με δικαίωμα παρακολούθησης των Κεντρικών Συνεδρίων και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους, κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών του πολυσυνεδρίου.

Η εταιρία έχει το δικαίωμα εισαγωγής προωθητικού υλικού στην τσάντα των κεντρικών συνεδρίων.

Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).

Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους των κεντρικών συνεδρίων.

Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου μετά την λήξη του με video και φωτογραφίες.

Παρακολούθηση των Κεντρικών Συνεδρίων, πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας και δυνατότητα αίτησης παρακολούθησης Εταιρικών Παρουσιάσεων, η οποία θα τελεί υπό την έγκριση της αντίστοιχης εταιρίας.

Για μία από τις δύο ημέρες του πολυσυνεδρίου: €50 + ΦΠΑ.

Και για τις δύο ημέρες του πολυσυνεδρίου: €90 + ΦΠΑ.

Δωρεάν για προσκεκλημένους Χορηγών ή εταιριών που θα πραγματοποιήσουν Εταιρική Συμμετοχή ή Εταιρική Παρουσίαση, καθώς και για προσκεκλημένους Εκθετών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
√  Οι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες των Κεντρικών Συνεδρίων θα έχουν πρόσβαση σε γεύμα και coffee break που θα είναι διαθέσιμο εντός των Κεντρικών Συνεδρίων.
√  Σε ό,τι αφορά τις εταιρικές παρουσιάσεις, από τους διοργανωτές προσφέρεται η αίθουσα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός.
√  Εφόσον το επιθυμεί, η εταιρία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα τρία ειδικά πακέτα παροχής καφέ ή/και αναψυκτικών που διαθέτουν οι διοργανωτές, τα οποία μπορεί η εταιρεία να προσφέρει στους προσκεκλημένους της.
√  Η συμμετέχουσα εταιρία αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαχείριση της πρόσκλησης του κοινού της (αποστολή προσκλήσεων, επιβεβαίωση συμμετοχών, υποβολή ονομάτων στη γραμματεία του πολυσυνεδρίου, οργάνωση και λειτουργία γραμματείας για τη δική της εκδήλωση).

Παράλληλες Παρουσιάσεις

Ημέρα Πρώτη 1/3/2017
Αίθουσα «Βεργίνα»
Επίπεδο -2, Χωρητικότητα 200 ατόμων

12:30-13:45 INFO QUEST TECHNOLOGIES  Q-Zone: Η νέα γενιά εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης, με αυτόματη σύνδεση των EFTPOS. Όλα στο cloud, όλα πιο απλά, όλα πιο έξυπνα, όλα συνδεδεμένα, όλα παντού!  Xάρης Τασιογιαννόπουλος, Business Development Manager, Info Quest Technologies SA
14:00-15:15 AIG “CyberEdge: Η τελευταία γραμμή άμυνας για τους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους”

«Lessons from the front lines: The hidden costs of a data breach»

Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines Head, Greece & Cyprus
Χρήστος Βιδάκης, Principal / Risk Advisory / Deloitte Certified Public Accountants S.A.
17:15-18:30 EXPORTSMANAGER  «ExportsManager.com – Η νέα παγκόσμια πλατφόρμα εξαγωγών» Γιάννης Ασλάνης, General Manager – ExportsManager

Ημέρα Δεύτερη 2/3/2017
Αίθουσα «Βεργίνα»
Επίπεδο -2, Χωρητικότητα 200 ατόμων

10:45-12:00 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα» Γεωργία Τζένου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Τίμος Ρέκκας, Ευαγγελία Σολωμού, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Εθνικοί Εκπρόσωποι του προγράμματος COSME
Γιάννης Πλεμμένος, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Τμήμα Α’ Πολιτικών & Δομών Υποστήριξης ΜμΕ – Διαχείριση StartUpGreece
12:30-13:45 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  «Προτάσεις 2ης ευκαιρίας για την επιχείρηση σε κρίση»  Γιάννης Χατζηθεοδοσίου , Πρόεδρος ΕΕΑΤρύφων Αλεξιάδης, Πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Στέφανος Κομνηνός, Αναλυτής Αγοράς, Σύμβουλος Διοίκησης ΕΕΑ
Γιώργος Φλωράς, Μέλος ΔΣΑ

Γιάννης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, Ειδικός σε θέματα οφειλών σε τράπεζες.

14:00-15:15 ΙΝΤΕRASCO «H Καινοτομία στην Ασφάλιση» Θεόδωρος Ζαχαρόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing

Εύη Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών

Χωροταξική Διαρρύθμιση Εκθεσιακού Χώρου

hif_lobby_caravel_final