Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, Διευθυντής Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Χαιρετισμός: Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης

Διευθυντής Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Τίτλος παρουσίασης:
“Καινοτομία & ψηφιακός μετασχηματισμός”

Stephen Seiler, Vice-Rector for Research and Innovation, University of Agder, Kristiansand, Norway

Κεντρική Ομιλία: Stephen Seiler,

Vice-Rector for Research and Innovation, University of Agder, Kristiansand, Norway

Τίτλος Παρουσίασης:
“Respecting big differences to solve hard problems: Universities and private sector companies as valued partners!”

Καθ. Δημοσθένης Πολύζος, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης , Πανεπιστήμιο Πατρών

Ομιλία: Καθ. Δημοσθένης Πολύζος

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης , Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος Ομιλίας:
“Μια προσπάθεια που προωθεί την συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα”

Δρ Αγγελική Καραγιαννάκη, Λέκτορας (ΠΔ/407), Τμήμα Πληροφορικής,  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συντονίστρια & Υπεύθυνη Στρατηγικής ανάπτυξης,  Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation- ACEin)

Ομιλία: Δρ Αγγελική Καραγιαννάκη

Λέκτορας (ΠΔ/407), Τμήμα Πληροφορικής,  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συντονίστρια & Υπεύθυνη Στρατηγικής ανάπτυξης,  Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation- ACEin)

Τίτλος Ομιλίας:
“ACEin as a Best Practice:The Incubation Center of Athens University of Economics and Business”

Δρ Γεώργιος Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα», Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ομιλία: Δρ Γεώργιος Σταμπουλής

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα», Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τίτλος Ομιλίας:
“Αναπτύσσοντας Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα στην Περιφέρεια”

Νόρα Γουρδούπη, R&D Manager, Advent Technologies

Ομιλία: Νόρα Γουρδούπη

R&D Manager, Advent Technologies

Τίτλος Ομιλίας:
“Advent Technologies: Οικοδομώντας το μέλλον της καθαρής ενέργειας.”