Πληροφορίες

Σχετικά με θέματα χορηγιών

Κωνσταντίνος Ουζούνης
Γενικός Διευθυντής
Τηλ.: 210 998 4864
E-mail: ouzounis.k@ethosmedia.eu

Ράντω Μανόλογλου
Key Account Manager
Τηλ.: 210 998 4863
E-mail: manologlou.r@ethosmedia.eu

Γρηγόρης Φλουρής
Key Account Manager
Τηλ.: 210 998 4901
E-mail: flouris.g@ethosmedia.eu

Σχετικά με το πρόγραμμα

Δημήτρης Μαλλάς
Υπεύθυνος Προγράμματος – Δημοσιογράφος
Τηλ.: 6944930966
E-mail: dmallas@gmail.com

Σχετικά με το πρόγραμμα, συνεργαζόμενους φορείς & χορηγούς επικοινωνίας

Μαριάνα Βαζαίου
Events Executive
210 998 4932
E-mail: vazaiou.m@ethosmedia.eu

Αλεξάνδρα Παπασπηλιωτοπούλου
PR & Marketing Communications Manager
210 998 4917
E-mail: papasp.a@ethosmedia.eu

Ανδρέας Μπάλτας
Events Executive
210 998 4906
E-mail: baltas.a@ethosmedia.eu

Σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής συνέδρων & συμμετοχής

Κωνσταντίνος Σαλβαρλής
Conferences Manager
Τηλ.: 210 9984909
Εmail: salvarlis.k@ethosmedia.eu

Νίκος Αθανασίου
Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων
Tηλ.: 210 998 4912
Email: athanasiou.n@ethosmedia.eu

Διοργάνωση

ETHOS ΕVENTS

Η ETHOS ΕVENTS σχεδιάζει και διοργανώνει συνέδρια, επιχειρηματικά βραβεία και καινοτόμες εκδηλώσεις για τα πεδία δραστηριότητας της ETHOS MEDIA S.A. καθώς και των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων της. Στόχος είναι να προσφέρει στα επικεφαλής στελέχη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πληροφόρηση και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου, συστατικά απαραίτητα για την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Τα επιχειρηματικά events εστιάζουν στους τομείς των επενδύσεων, της ασφαλιστικής αγοράς, της υγείας, της ξενοδοχίας και των εξαγωγών.

Παράλληλα, η ETHOS MEDIA S.A. δραστηριοποιείται στους τομείς των εκδόσεων επιχειρηματικών περιοδικών & εφημερίδων, στο internet με portals, websites και ηλεκτρονικά newsletters. Ειδικότερα, στις εκδόσεις της ETHOS MEDIA S.A. συγκαταλέγονται: το επενδυτικό και οικονομικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ, το περιοδικό για την πολιτική υγείας και φαρμάκου Ph.B Pharma & Health Business και το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld.

Όσον αφορά στο internet, η ETHOS MEDIA S.A.  δραστηριοποιείται με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr, το portal virus.com.gr για την πολιτική υγείας και φαρμάκου και την εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ Week.

 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, το οποίο ιδρύθηκε το 1958.  Για περισσότερα από 60 χρόνια αποτελεί θεσμό εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της ελληνικής επιστήμης και κοινωνίας με πρωτοπόρο ερευνητικό έργο που εξασφαλίζει τη διεθνή παρουσία της χώρας και ενθαρρύνει την εξωστρέφεια και την επιστημονική ανάπτυξη. Σημαντική, επίσης, είναι η δράση του Ιδρύματος ως φορέα εκπαίδευσης νέων επιστημόνων.

Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η συνύπαρξη Ανθρωπιστικών και Θετικών Ινστιτούτων, θέτοντας το ΕΙΕ σε επίπεδο ανάλογων διεθνούς  φήμης οργανισμών.

Σήμερα, το ΕΙΕ απαρτίζεται από τα ακόλουθα ερευνητικά Ινστιτούτα & υπηρεσίες :

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, με αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ιστορίας του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, με αντικείμενο την ανάπτυξη σύγχρονης, διεπιστημονικής ερευνητικής προσέγγισης στους τομείς της υγείας, του φαρμάκου και της βιοτεχνολογίας με συνέργεια της Χημείας με τη Βιολογία.

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, με την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης σε επιλεγμένα πεδία αιχμής της θεωρητικής & υπολογιστικής χημείας και φυσικής, και της φυσικοχημείας & φασματοσκοπίας υλικών.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με αντικείμενο τη συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας.

Το ΕΙΕ, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο για την αξιόπιστη, διεπιστημονική  και καινοτόμο έρευνά του καθώς και για τη συμβολή του, ως εθνική υποδομή τεκμηρίωσης των επιστημονικών και ερευνητικών επιτευγμάτων της χώρας.

Τόπος διεξαγωγής

Divani Caravel