Άγγελος Τσακανίκας

Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, ΙΟΒΕ

Ο Άγγελος Τσακανίκας είναι Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ στο πεδίο της Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών Συστημάτων, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ και Αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στην ευρύτερη περιοχή των σπουδών καινοτομίας, την κοινωνικοοικονομική έρευνα και την κοινωνίας της πληροφορίας. Από τον Μάιο του 2004 εργαζόταν στο ΙΟΒΕ σε διάφορες θέσεις, ενώ ήταν Διευθυντής Έρευνας από τον April 2012 έως τον Ιανουάριο του 2014. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την τεχνολογική και επιχειρηματική στρατηγική, τα οικονομικά της καινοτομίας, και την επιχειρηματικότητας και τις σχετικές πολιτικές. Έχει ασχοληθεί με πλήθος ερευνών για την ελληνική οικονομία και επιλεγμένους κλάδους της, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις αντίστοιχες πολιτικές. Ηγείται της ελληνικής ερευνητικής ομάδας που συμμετέχει στο Global Entrepreneurship Monitor (GEM), όπως και της ομάδας που συμμετέχει στην έκθεση ανταγωνιστικότητας του IMD