Αγγελική Καλλιγιαννάκη

Principal Banker, European Bank for Reconstruction & Development (EBRD), Athens Resident Office

Η κ. Αγγελική Καλλιγιαννάκη είναι Principal Banker στο γραφείο της Αθήνας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) από τον Απρίλιο του 2016, λίγο μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στη χώρα. Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΕΤΑΑ το 2013 και εργάσθηκε ως Banker στον τομέα Βιομηχανίας & Υπηρεσιών στα κεντρικά γραφεία του Λονδίνου καθώς και για σύντομο χρονικό διάστημα στο γραφείο της Τράπεζας στη Βαρσοβία. Η κ. Καλλιγιαννάκη έχει εργασθεί επίσης στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Standard & Poor’s καθώς και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο Λουξεμβούργο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης από το Πανεπιστήμιο του Lancaster (Lancaster University Management School) και πτυχίου Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.