Αριστοτέλης Χατζηιωάννου

Συνιδρυτής και Επιστημονικός Υπεύθυνος, e-NIOS Applications & Κύριος Ερευνητής, Oμάδα Μεταβολικής Μηχανικής και Βιοπληροφορικής του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

O Αριστοτέλης Χατζηιωάννου (συνιδρυτής και επιστημονικός υπεύθυνος της Enios Applications) είναι  Κύριος Ερευνητής της ομάδας Μεταβολικής Μηχανικής και Βιοπληροφορικής του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και μέλος  του ΔΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Διδάκτωρ στη Μεταβολική Μηχανική και Βιοϊατρική Πληροφορική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και στη συγγραφή περισσοτέρων από 200 άρθρων σε  διεθνή περιοδικά και συνέδρια με περισσότερες από 1300 αναφορές (h-index: 21). Τα ενδιαφέροντά του καλύπτουν την  Υψηλής Απόδοσης Ανάλυση Μαζικών Δεδομένων,  τις Αυτοματοποιημένες Υπολογιστικές Ροές, τη Μεταφραστική Βιοπληροφορική και Ανάπτυξη Βιοδεικτών και τον κατανεμημένο υπολογισμό. Η e-NIOS , αποτελεί spin-off του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με αντικείμενο την ευφυή υπολογιστική ανάλυση Μεγάλων Γενωμικών Δεδομένων. Το εγχείρημα κρίθηκε ως ιστορία επιχειρηματικής επιτυχίας στην περίοδο της κρίσης, από την Ευρωπαική Επιτροπή, έχοντας λάβει χρημοτοδότηση σποράς, από το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου PJ Tech Catalyst της Τράπεζας Πειραιώς.