Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου

Δικηγόρος, Καθηγητής Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Βρυξελλών

O Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου είναι Δικηγόρος Αθηνών, ιδρυτής-εταίρος της Εταιρείας Δικηγόρων MPlegal καθώς και Καθηγητής Δικαίου Προσωπικών Δεδομένων στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών. Από το 2016 είναι  αναπληρωματικό Mέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχει διατελέσει  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (για δύο θητείες), και έχει διδάξει το μάθημα της «Επιχειρηματικότητας» στο MBA του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Προσωπικός ιστότοπος, www.papakonstantinou.me