Γιάννης Ιωαννίδης

Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ο Γιάννης Ιωαννίδης (PhD, Computer Science, UC Berkeley, 1986 – MSc, Applied Mathematics, Harvard University, 1983 – Diploma, Electrical Engineering, National Technical University of Athens, 1982) είναι Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» καθώς επίσης και Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα, υποδομές δεδομένων και ψηφιακά αποθετήρια, κλιμακώσιμη επεξεργασία δεδομένων, εξατομίκευση και κοινωνικά δίκτυα, αναλυτική δεδομένων και κειμένων, θέματα για τα οποία έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 150 άρθρα σε κορυφαία περιοδικά και συνέδρια. Το έργο του εφαρμόζεται σε προβλήματα διαχείρισης δεδομένων που ανακύπτουν στο χώρο της βιομηχανίας ή σε άλλα επιστημονικά πεδία, όπως οι επιστήμες ζωής, οι φυσικές επιστήμες, η βιοποικιλότητα και η πολιτιστική κληρονομιά. Είναι (συν-) συντονιστής πολλών ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων και έργων καινοτομίας και εταίρος σε δεκάδες άλλα έργα και έχει καθοδηγήσει ή καθοδηγεί νέες διεθνείς εταιρίες και τεχνοβλαστούς (spin-off).

Ο κ. Ιωαννίδης  είναι Fellow των επιστημονικών οργανώσεων ACM και IEEE,  μέλος της Academia Europaea, ενώ του έχουν απονεμηθεί πολλά ερευνητικά και διδακτικά βραβεία. Σήμερα υπηρετεί ως Γραμματέας / Ταμίας της Association of Computing Machinery (ACM) και μέλος του Ευρωπαικού Συμβουλίου της ACM. Είναι επίσης αντιπρόεδρος του Φόρουμ Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Ερευνητικές Υποδομές (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) και ο εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ESFRI και μέλος του ESFRI Executive Board, καθώς και εκπρόσωπος του ESFRI στην Ομάδα Προβληματισμού για τις Ηλεκτρονικές Υποδομές (e-Infrastructures Reflection Group – e-IRG).