Καθ. Δημοσθένης Πολύζος

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης , Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Δημοσθένης Πολύζος είναι Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών και Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του ιδίου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στη περιοχή της αναλυτικής και υπολογιστικής μηχανικής με έμφαση στη δυναμική συμπεριφορά υλικών και κατασκευών. Έχει τιμηθεί για το έργο του από διεθνείς οργανισμούς και την Ακαδημία Αθηνών. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και της Μονάδας Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. Είναι πρόεδρος της κίνησης PATRAS IQ που στόχο έχει την εκμετάλλευση της ερευνητικής δραστηριότητας πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων από τον παραγωγικό τομέα.