Κώστας Φωτάκης

Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, ΥΠΠΕΘ

 • Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ από τον Μάρτιο του 2015.
 • Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (2011-2015)
 • Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ (1997-2013)
 • Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1989
 • Ιδρυτής του Εργαστηρίου Λέιζερ του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ (1983)
 • Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») (1994-1997)
 • Συντονιστής της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων (Ιούλιος 2012- Δεκέμβριος 2013)
 • Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Εγκατάστασης Λέιζερ του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ (1989-2015)
 • Μέλος Εθνικών και Ευρωπαϊκών Επιτροπών εμπειρογνωμόνων για θέματα επιστημονικής πολιτικής
 • Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Ομάδας του HORIZON 2020 για θέματα Ερευνητικών Υποδομών 2012-2015
 • Πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το ρόλο των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Οργανισμών στην στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. (2011)
 • Συντάκτης της Αξιολόγησης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7ο ΠΠ) της Ε.Ε. (Ερευνητικές Υποδομές)(2010-2011)
 • Ιδρυτικό μέλος του European Strategy Forum for Research and Infrastructures (ESFRI) (2002-2005)

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Φασματοσκοπία Λέιζερ και Εφαρμογές Φωτονικής.

Περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις και 7000 αναφορές.

Μέλος διεθνών επιστημονικών επιτροπών Συνεδρίων και Πρόεδρος πάγιων διεθνών Συνεδρίων

Εκδότης ή συν-εκδότης διεθνών επιστημονικών περιοδικών και τεσσάρων επιστημονικών βιβλίων παγκόσμιας κυκλοφορίας.

 

Διακρίσεις:

«Βραβείο Ηγεσίας» (2004) της Αμερικανικής Εταιρείας Οπτικής (Optical Society of America-OSA)

Ισόβιο μέλος και Fellow της OSA (από το 2005)

Springer Professor στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϋ. (2005-2006)

Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Μασσαλίας (2010)