Νόρα Γουρδούπη

R&D Manager, Advent Technologies

Η κ. Γουρδούπη Νόρα είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας και διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ειδίκευση στη σύνθεση και χαρακτηρισμό πολυμερών για εφαρμογές κυψελών καυσίμου. Εργάζεται στην Advent Technologies από το 2006, ξεκινώντας από τη θέση του Senior Scientist. Αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση Διευθυντή Έρευνας & Ανάπτυξης  στο χώρο των κυψελών καυσίμου και είναι  υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την προετοιμασία, το συντονισμό και την εκτέλεση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προτάσεων. Επιπρόσθετα, είναι μέρος της ομάδας των τεχνικών πωλήσεων & Μάρκετινγκ.  Βρίσκει ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την κατανόηση  επιχειρηματικών και τεχνικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της εταιρείας, προσφέροντας τις κατάλληλες λύσεις.