Ξηρογιάννης Γιώργος

Διευθυντής Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων, ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών