Παπασούλη Βιβή

Mandate Manager, MM-Equity, EIF

Η Βιβή είναι Mandate Manager στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Έχει 15ετή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Ταμεία και έργα έχοντας εργαστεί ως project manager σε ιδιωτικές εταιρείες συμβουλευτικής, ως εξωτερικός συνεργάτης σε δημόσιες Διαχειριστικές Αρχές συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ως αξιολογητής προτάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει εκτενή γνώση των χρηματοδοτικών εργαλείων και των επιδοτήσεων που υποστηρίζονται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και έχει συνεργαστεί με διεθνείς κοινοπραξίες ιδιωτικών και δημόσιων φορέων σε όλη την Ευρώπη. Πριν ενταχθεί στο EIF, εργαζόταν ως supervising senior advisor στην KPMG όπου συνεργαζόταν με το KPMG – EU office στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προκλήσεων και διαχειριζόταν εθνικά έργα για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Είναι κάτοχος του Πτυχίου Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και του International MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη Project Management Professional (PMI).