Χλουβεράκης Κωστής

Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Digital Banking, Eurobank

Ο Κωστής Χλουβεράκης έχει εργαστεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε συμβουλευτικές εταιρείες στο κομμάτι των Analytics τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ. Είναι κάτοχος MBA από το Sloan ΜΙΤ, διδακτορικού στα Electronic Systems Engineering και πτυχίου στη Φυσική. Ο Κωστής έχει συμμετάσχει ενεργά σε παγκόσμια (Fortune 500) ψηφιακά και analytics έργα καθώς διαχειριζόταν διεθνείς ομάδες. Τα κύρια ενδιαφέροντα και η εξειδίκευσή του επικεντρώνονται στην ψηφιακή στρατηγική, σε machine learning, και στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να εκμεταλλευτούν τα εσωτερικά τους, και εξωτερικά, δεδομένα και να επεκτείνουν και να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δυνατότητες.