Χορηγικό Πρόγραμμα - Χορηγοί

NAME SPONSOR (€20.000 + Φ.Π.Α.)

Το λογότυπο του χορηγού Name θα συμπεριληφθεί δίπλα στο κεντρικό λογότυπο του Hellenic Innovation Forum με την επισήμανση “Name Sponsor” 3rd Hellenic Innovation Forum.
Ο χορηγός δικαιούται να παρουσιάσει εταιρικό βίντεο διάρκειας τριών (3) λεπτών στο κεντρικό συνέδριο.
Στέλεχος του χορηγού Name δικαιούται κεντρική ομιλία διάρκειας 10 λεπτών στο κεντρικό συνέδριο.
Στέλεχος του χορηγού Name θα συμμετέχει σε κάποιο από τα προγραμματισμένα πάνελ του συνεδρίου.
Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης για 200 προσκεκλημένους της εταιρίας, διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα.
√ Δικαίωμα παρακολούθησης του κεντρικού συνεδρίου και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους του συνεδρίου.
Δικαιούται να στήσει περίπτερο μέγιστης διάστασης 5μ.x3μ. στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.
Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).
Θα κατέχει σημαντική θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου.
Δικαιούται να εισάγει προωθητικό υλικό στην τσάντα του κεντρικού συνεδρίου.
Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους του κεντρικού συνεδρίου.
Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις, φωτογραφίες και βίντεο).

GOLD SPONSOR (€15.000 + Φ.Π.Α.)

Στέλεχος του χορηγού Gold δικαιούται κεντρική ομιλία διάρκειας 10 λεπτών στο κεντρικό συνέδριο.
Στέλεχος του χορηγού Gold θα συμμετέχει σε κάποιο από τα προγραμματισμένα πάνελ του συνεδρίου.
Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης για 200 προσκεκλημένους της εταιρίας, διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα.
Δικαίωμα παρακολούθησης του κεντρικού συνεδρίου και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους του συνεδρίου.
Δικαιούται να στήσει περίπτερο μέγιστης διάστασης 4μ.x3μ. στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.
Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).
Θα κατέχει σημαντική θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου.
Δικαιούται να εισάγει προωθητικό υλικό στην τσάντα του κεντρικού συνεδρίου.
Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους του κεντρικού συνεδρίου.
Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις, φωτογραφίες και βίντεο).

SILVER SPONSOR (€10.000 + Φ.Π.Α.)

Στέλεχος του χορηγού Silver θα συμμετέχει σε κάποιο από τα προγραμματισμένα πάνελ του συνεδρίου.
Δικαιούται να στήσει περίπτερο μέγιστης διάστασής 3μ.x2μ. στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.
Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης για 200 προσκεκλημένους της εταιρίας, διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα.
Δικαίωμα παρακολούθησης του κεντρικού συνεδρίου και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Θα κατέχει σημαντική θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου.
Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).
Δικαιούται να εισάγει προωθητικό υλικό του στην τσάντα του κεντρικού συνεδρίου.
Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους του κεντρικού συνεδρίου.
Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις, φωτογραφίες και βίντεο).

BRONZE SPONSOR (€5.000 + Φ.Π.Α.)

Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης για 200 προσκεκλημένους της εταιρίας, διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα.
Δικαίωμα παρακολούθησης του κεντρικού συνεδρίου και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους του συνεδρίου.
Δικαιούται να στήσει περίπτερο μέγιστης διάστασης 3μ.x2μ. στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.
Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (καταχωρήσεις, προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).
Θα κατέχει θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό του συνεδρίου.
Δικαιούται να εισάγει προωθητικό υλικό του στην τσάντα του κεντρικού συνεδρίου.
Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους του κεντρικού συνεδρίου.
Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις, φωτογραφίες και βίντεο).

Χορηγικό Πρόγραμμα – Εταιρικές Παρουσιάσεις και Εκθέτες

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€4.000 + Φ.Π.Α.)

Δικαιούται να στήσει περίπτερο μέγιστης διάστασης 2μ.x2μ. στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.
Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης για 100 προσκεκλημένους της εταιρίας, διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα.
Δικαίωμα παρακολούθησης του κεντρικού συνεδρίου και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους του συνεδρίου.
Η εταιρία έχει το δικαίωμα εισαγωγής προωθητικού υλικού στην τσάντα του κεντρικού συνεδρίου.
Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).
Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους του κεντρικού συνεδρίου.
Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις, φωτογραφίες και βίντεο).

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (€3.000 + Φ.Π.Α.)

Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης για 200 προσκεκλημένους της εταιρίας, διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα.
Δικαίωμα παρακολούθησης του κεντρικού συνεδρίου και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους του συνεδρίου.
Η εταιρία έχει το δικαίωμα εισαγωγής προωθητικού υλικού στην τσάντα του κεντρικού συνεδρίου.
Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).
Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους του κεντρικού συνεδρίου.
Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις, φωτογραφίες και βίντεο).

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (€2.000 + Φ.Π.Α.)

Πραγματοποίηση Εταιρικής Παρουσίασης για 100 προσκεκλημένους της εταιρίας, διάρκειας 1ω:15λ, σε παράλληλη αίθουσα.
Δικαίωμα παρακολούθησης του κεντρικού συνεδρίου και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους του συνεδρίου.
Η εταιρία έχει το δικαίωμα εισαγωγής προωθητικού υλικού στην τσάντα του κεντρικού συνεδρίου.
Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ)
Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους του κεντρικού συνεδρίου.
Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις, φωτογραφίες και βίντεο).

ΕΚΘΕΤΗΣ (€2.000 + Φ.Π.Α.)

Δικαιούται να στήσει περίπτερο μέγιστης διάστασης 2μ.x2μ. στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου.
Παραχώρηση 50 προσκλήσεων για το κοινό επιλογής της εταιρίας, με δικαίωμα παρακολούθησης του κεντρικού συνεδρίου και πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας για όλους τους προσκεκλημένους.
Η εταιρία έχει το δικαίωμα εισαγωγής προωθητικού υλικού στην τσάντα του κεντρικού συνεδρίου.
Το λογότυπο της εταιρείας θα προβάλλεται σε όλα τα εικαστικά του συνεδρίου (προσκλήσεις, banners, κεντρικό σκηνικό κτλ).
Το λογότυπο και σύντομο εταιρικό profile του χορηγού θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο του συνεδρίου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους του κεντρικού συνεδρίου.
Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις, φωτογραφίες και βίντεο).

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€50 + Φ.Π.Α.)

Παρακολούθηση του κεντρικού συνεδρίου, πρόσβαση στην Έκθεση Καινοτομίας και δυνατότητα αίτησης παρακολούθησης Εταιρικών Παρουσιάσεων, η οποία θα τελεί υπό την έγκριση της αντίστοιχης εταιρίας.
Δωρεάν για προσκεκλημένους Χορηγών ή εταιριών που θα πραγματοποιήσουν Εταιρική Συμμετοχή ή Εταιρική Παρουσίαση, καθώς και για προσκεκλημένους Εκθετών.

Σημαντικές Διευκρινήσεις

  • Οι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες του κεντρικού συνεδρίου θα έχουν πρόσβαση σε γεύμα και coffee break που θα είναι διαθέσιμο εντός του κεντρικού συνεδρίου.
  • Σε ό,τι αφορά τις εταιρικές παρουσιάσεις, από τους διοργανωτές προσφέρεται η αίθουσα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός.
  • Εφόσον το επιθυμεί, η εταιρία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα ειδικά πακέτα παροχής καφέ ή/και αναψυκτικών που διαθέτουν οι διοργανωτές, τα οποία μπορεί η εταιρεία να προσφέρει στους προσκεκλημένους της.
  • Η συμμετέχουσα εταιρία αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαχείριση πρόσκλησης του κοινού της (αποστολή προσκλήσεων, επιβεβαίωση συμμετοχών, υποβολή ονομάτων στη γραμματεία του πολυσυνεδρίου, οργάνωση και λειτουργία γραμματείας για τη δική της εκδήλωση).

Για πληροφορίες σχετικά με χορηγίες

  • Κωνσταντίνος Ουζούνης, 2109984864, ouzounis.k@ethosmedia.eu
  • Ράντω Μανώλογλου, 2109984863, manologlou.r@ethosmedia.eu
  • Γρηγόρης Φλουρής, 2109984901, flouris.g@ethosmedia.eu

Για πληροφορίες σχετικά με ατομικές συμμετοχές

  • Βούλα Βασιλικού, 2109984908, vassilikou.p@ethosmedia.eu