ΔΡΑΣΗ Α'

Κεντρικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Καινοτομίας

Κατά τη διάρκεια του 3rd Hellenic Innovation Forum, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία σειρά από ομιλίες και παρουσιάσεις, οι οποίες θα ασχολούνται με το ζήτημα της διασύνδεσης των πανεπιστημιακών, ακαδημαϊκών & ερευνητικών ιδρυμάτων με την επιχειρηματική κοινότητα.

Ενότητες:

Συνέδριο για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκή και ερευνητικής κοινότητας με τις επιχειρήσεις

Η κεντρική ενότητα του 3rd Hellenic Innovation Forum θα επικεντρωθεί στα θέματα που σχετίζονται με τη διασύνδεση της ερευνητικής με την επιχειρηματική ενότητα. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται:

 • Οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
 • Παρουσιάσεις των οικοσυστημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο και η Ξάνθη.
 • Case studies επιχειρηματικών εγχειρημάτων που προέκυψαν από ερευνητικά ιδρύματα
 • Παρουσίαση μοντέλων διασύνδεσης από το εξωτερικό
 • Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η απόκτηση πατεντών
 • Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία

Στόχος των παρουσιάσεων είναι να δείξουν στους συμμετέχοντες τις ευκαιρίες που υπάρχουν αλλά και πως μπορεί να γίνει πραγματικότητα η διασύνδεση και τα οφέλη που υπάρχουν για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Οι ομιλητές θα προέρχονται τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από τον επιχειρηματικό κόσμο, ενώ θα υπάρξουν και αρκετοί διεθνείς ομιλητές.

ΔΡΑΣΗ B'

Εταιρικές Παρουσιάσεις Καινοτομίας

Κατά τη διάρκεια του 3rd Hellenic Innovation Forum, παράλληλα με τις εργασίες του κεντρικού συνεδρίου, σε παρακείμενες αίθουσες θα λαμβάνουν χώρα, ανά μία ώρα, παρουσιάσεις που θα γίνονται από εταιρείες σε σχέση με καινοτομικά προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτουν. Θα λάβουν χώρα έξι παρουσιάσεις ανά αίθουσα, ανά ημέρα, οι οποίες θα απευθύνονται σε επαγγελματικό κοινό που θα έχει προσκληθεί από τις ίδιες τις εταιρείες καινοτομίας.

ΔΡΑΣΗ Γ'

Έκθεση καινοτόμων ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων

Στο ειδικά διαρρυθμισμένο ανοικτό χώρο μεταξύ των αιθουσών του συνεδρίου, θα υπάρχουν περίπτερα, διαφόρων διαστάσεων (4×3, 3×2, 2×2), μεταξύ των οποίων θα περιηγούνται οι επισκέπτες.
Ο χώρος αυτός θα λειτουργεί ως έκθεση καινοτομικών ιδεών, δράσεων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο 3rd Hellenic Innovation Forum αναμένεται να συμμετάσχουν:

 • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της καινοτομίας
 • Εταιρείες από το χώρο των startups
 • Στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν καινοτόμες ιδέες, λύσεις και προϊόντα
 • Στελέχη φορέων που κινούνται γύρω από το χώρο της καινοτομίας
 • Στελέχη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ασχολούνται με το χώρο της καινοτομίας
 • Ερευνητές από όλο το φάσμα των οργανισμών και φορέων που κινούνται στο συγκεκριμένο χώρο
 • Εκπρόσωποι επενδυτικών funds από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Στελέχη hedge funds από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Angel Investors από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Στελέχη από το χώρο των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων
 • Φοιτητές που ασχολούνται με το χώρο της έρευνας και της καινοτομίας

 

Λόγοι συμμετοχής

Αν είστε μία επιχείρηση που καινοτομεί ή απλά μία επιχείρηση που θέλει να αξιοποιήσει τις ελληνικές καινοτομίες, το 3rd Hellenic Innovation Forum είναι η εκδήλωση που πρέπει να παρακολουθήσετε.
Το 3rd Hellenic Innovation Forum είναι μία εκδήλωση που θα σας δώσει τη δυνατότητα αφενός να προβάλλετε τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας και αφετέρου να έρθετε σε επαφή με πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας.

 

Σε τι διαφοροποιείται

Το 3rd Hellenic Innovation Forum έχει ως στόχο να αποτελέσει την ετήσια εκδήλωση για το χώρο της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Μία σημαντική διαφοροποίηση έγκειται στο περιεχόμενο, το οποίο έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες που παρατηρούνται ότι υπάρχουν μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες κινούνται στον ευρύτερο χώρο της καινοτομίας.

Επιπλέον, θα υπάρχουν παράλληλες παρουσιάσεις από καινοτόμες εταιρείες και οργανισμούς προς επαγγελματικό κοινό, ενώ θα λειτουργεί και μεγάλη έκθεση καινοτομίας στον ανοικτό χώρο μεταξύ των αιθουσών του πολυσυνεδρίου.

Η δικτύωση είναι επίσης μία άλλη σημαντική διαφοροποίηση δεδομένου ότι στο πλαίσιο 3rd Hellenic Innovation Forum, όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές από την Ελλάδα της καινοτομίας θα έχουν τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή μεταξύ τους, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις, έχοντας και την ευκαιρία να ξεκινήσουν συνεργασίες.